Eindejaar belastingtips voor zzp’ers

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Op investeringen in bedrijfsmiddelen boven het bedrag van 2.300 euro heb je recht op kleinschaligheidsaftrek van 28% over het geïnvesteerde bedrag. Het gaat hierbij om een totaalbedrag, dus diverse investeringen bij elkaar opgeteld. Investeringen die een bedrag van 450 euro te boven gaan komen hiervoor in aanmerking. Als je de drempel van 2.300 euro nog niet gehaald hebt kun je overwegen om geplande investeringen nog dit jaar te doen. De aftrek bedraagt 28% voor investeringen tussen de 2.301 en 56.642 euro. Ook boven deze grens is er aftrek mogelijk.

Kleine Ondernemersregeling btw

Als je in 2018 minder dan 1.883 euro aan btw moet afdragen, heb je recht op vermindering van omzetbelasting (=btw). Als je minder dan 1.345 euro aan btw moet afdragen, hoef je zelfs helemaal geen btw af te dragen aan de staat. Je kunt de kleine ondernemersregeling btw toepassen op de btw-aangifte van het laatste kwartaal.

Btw terugvragen van oninbare vordering

Als een afnemer jouw rekening niet betaalt heeft en er ook geen zicht is op betaling zoals bij een faillissement, dan kun je de berekende en door jou afgedragen btw terugvragen. Je dient hiervoor een brief te sturen naar jouw belastingkantoor waarin je om teruggaaf verzoekt. Vergeet niet de onbetaalde nota ook in de boekhouding te corrigeren (excl. btw) want anders blijft het niet betaalde bedrag op de winst- en verliesrekening staan en betaal je te veel inkomstenbelasting.

Willekeurig afschrijven

Tijdens de start van jouw bedrijf mag je de eerste drie jaar willekeurig afschrijven. Je mag zelfs alle investeringen in één keer op de winst in mindering brengen. Bedenk wel dat je waarschijnlijk in het eerste jaar weinig winst maakt en dat een aftrekpost interessanter is als je in de toekomst meer winst gaat maken.

Fiscale oudedagsreserve

Van jouw behaalde winst mag je een jaarlijks bepaald bedrag opzij zetten, dat je kunt gebruiken als oudedagsvoorziening. Over dit bedrag hoef je geen belasting te betalen. Je mag 9,44% van jouw winst (met een maximum van 8.775 euro) toevoegen als reservering voor later. Let op: de fiscale oudedagsreserve is geen aftrekpost, het is uitstel van belasting. Maar soms kan het voordelig zijn omdat je misschien nu in een hogere belastingschaal valt dan ten tijde dat je met pensioen gaat en de fiscale oudedagsreserve gaat aanspreken. Ongeveer dezelfde regels gelden voor bedragen die je in een pensioenvoorziening stopt.

Fiscale voordelen oudedagsvoorziening.

Benut je fiscale ruimte voor je oudedagsvoorziening. De informatie over de belastingvoordelen van pensioenopbouw is te vinden op de website van wijzer in geldzaken.

Stakingsaftrek

Indien je jouw bedrijf (eenmanszaak of VOF) verkoopt of beëindigt, dient er een stakingswinst te worden vastgesteld. Dit is het verschil tussen boekwaarde en de wettelijke waarde. Daarbij heb je recht op stakingsaftrek. Deze aftrekpost bedraag 3.630 euro en kan slechts eenmaal in je leven worden gebruikt.

Onkosten in mindering van de winst brengen

Het is een goede zaak om nog even te controleren of je privébetalingen hebt gedaan voor onkosten die voor het bedrijf gemaakt zijn. Maak dit vanaf je zakelijke rekening over naar je privérekening en breng de kosten in mindering op de winst.

Voorkom hogere belastingheffing in box 3

Indien je over veel vermogen beschikt dat valt in de belasting box 3 (zoals spaargeld, aandelen of een vakantiehuis etc.) dan kun je proberen dat bedrag te verlagen door bijvoorbeeld belastingaanslagen vooruit te betalen, of hypotheekrente voor 2019 vooruit te betalen, of een schenking te doen aan jouw kinderen. Bij een eenmanszaak en/of VOF telt het vermogen dat je in jouw bedrijf hebt gereserveerd voor investeringen in de toekomst en algemene reserves niet mee voor de vermogensbelasting. Zet dit vermogen op een gescheiden zakelijke rekening.

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste ZZP Nieuws in Amsterdam.