In 2020 is grootste uitdaging voor zzp’er werk en privé in balans brengen

Binnen 5 jaar ligt de focus op het werven van (betere) klanten

Gevraagd naar de grootste zakelijke uitdagingen voor het jaar 2020 laten de antwoorden van zzp’ers een duidelijke top 3 zien. De grootste uitdaging, meer dan een kwart van de respondenten (26%) gaf dit antwoord, is het in balans brengen van de werk-privésituatie. De vraag wat de grootste zakelijke uitdagingen over 5 jaar zijn brachten enkele opvallende verschuivingen in de antwoorden. Dat blijkt uit onderzoek van ZZP Barometer onder 613 zzp’ers in samenwerking met Appwiki.

Top 3 uitdagingen

De top 3 van de grootste uitdagingen voor het jaar 2020 bestaat uit; het werk en de privésituatie in balans brengen (26%), klanten werven (21%) en omzet verhogen (21%). Andere antwoorden als naamsbekendheid vergroten (10%) kennis verwerven (6%) en het zakelijke netwerk uitbreiden werden in veel mindere mate benoemd.

De toekomst

Bij de vraag wat de grootste zakelijke uitdagingen de komende vijf jaar zijn liggen de antwoorden anders dan voor alleen het jaar 2020. De top 3 blijft weliswaar gelijk, maar er vindt wel een verschuiving plaats. Meer en betere klanten werven komt met 27% als grootste zakelijke uitdaging uit de bus, gevolgd door het verbeteren van de werk-privébalans en het verhogen van de omzet (19%). Opvallende stijger bij deze vraag is het uitbreiden van het zakelijke netwerk. Voor het jaar 2020 is dit voor 4% de grootste uitdaging, maar voor de komende vijf jaar voor 10% van de ondervraagde zzp’ers.

Uitdagingen overwinnen

In het onderzoek is de zzp’ers gevraagd of het hebben van meer kennis, meer geld of meer tijd voor het bedrijf bij zou kunnen dragen aan een oplossing voor de zakelijke uitdagingen. De ondervraagde zzp’ers geven aan dat het hebben meer kennis zou kunnen helpen (72%). Ook het hebben van meer tijd zou volgens de ondervraagden goed zijn (69%). Een minderheid van de respondenten (47%) denkt dat het hebben van meer geld zou helpen om de uitdagingen aan te kunnen.

Over het onderzoek

De resultaten zijn tot stand gekomen op basis van een online enquête onder een representatieve steekproef van 613 zzp’ers in Nederland en zijn bedoeld om meer informatie, kennis en transparantie te brengen voor en over zzp’ers die Nederland kent.

De onderzoeksresultaten zijn verwerkt in een infographic. (Download PNG)

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste ZZP Nieuws in Amsterdam.