Stichting ZZP Nederland pleit voor meer maatwerk

Politiek draagvlak voor Noodpakket 2.0

De Tweede Kamer heeft het nieuwe steunpakket voor ondernemingen positief ontvangen. In het debat hierover op donderdag 28 mei was vooral aandacht voor werkgelegenheid, voorbereiding van ondernemers op het “nieuwe normaal” en meer maatwerk, waar ZZP Nederland steeds voor heeft gepleit naar aanleiding van de signalen van de achterban.

Verlenging met 4 maanden tot 1 oktober

De economische gevolgen van de coronacrisis zijn nog lang niet voorbij. Daarom heeft het kabinet besloten om het steunpakket met 4 maanden te verlengen. Steeds meer ondernemers kunnen weer aan de slag, maar ondernemers zullen zich wel moeten voorbereiden op de nieuwe situatie en zo nodig de bakens verzetten. Daar is tijd voor nodig, waarin het kabinet ondernemingen zoveel als mogelijk in het zadel wil houden. Bijvoorbeeld ondernemers in de cultuursector en de evenementenbranche, die mogen zoals het nu lijkt per 1 september. Als ze dan al omzet kunnen generen zal het nog steeds te weinig zijn. Het kabinet heeft daar oog en ZZP Nederland zal het kabinet scherp houden.

Weer aan de slag, maar dan anders

De politiek beseft, dat de arbeidsmarkt door deze crisis onomkeerbaar zal veranderen. Een aantal beroepen kan niet meer op dezelfde manier worden uitgevoerd, ondernemers zullen moeten zoeken naar nieuwe kansen en soms een ander verdienmodel. Werkenden moeten meer wendbaar worden in hun loopbaan, waarbij soms omscholing nodig is. Zelfstandige ondernemers die de bakens willen verzetten, kunnen hierbij mogelijk worden ondersteund.

Compensatie vaste lasten uitgebreid

De nieuwe TVL, opvolger van de TOGS, heeft een groter bereik gekregen. ZZP Nederland heeft hiervoor gepleit vanwege signalen uit het werkveld. Veel ondernemers vielen buiten de boot door te stringente voorwaarden. De compensatie is nu afhankelijk van de omzet met bijbehorende vaste lasten tot een bedrag van € 50.000. Ook toeleveranciers van bestaande SBI-codes kunnen aanvragen. ZZP Nederland heeft gepleit voor het loslaten van de minimale omzet en onkosten van € 4000 en dat lijkt nu te gaan gebeuren. De regeling moet nog verder worden uitgewerkt. Wij houden je op de hoogte.

Tozo krijgt meer karakter van bijstand

In Tozo 2 (vanaf 1 juni) wordt een verklaring partnerinkomen gevraagd, waardoor zelfstandigen met  een partnerinkomen boven het sociaal minimum niet meer in aanmerking komen. Volgens ZZP Nederland mag dit niet ten koste gaan van de snelheid van uitvoering. Ondernemers die het echt nodig hebben, moeten ook snel een uitkering ontvangen. Wij hebben aandacht gevraagd voor partners die beiden zelfstandig zijn en zonder omzet zitten. Daar moet iets voor worden gedaan.

De Tozo-lening voor bedrijfskapitaal is tot nu toe te weinig in beeld gebracht door gemeenten. Daar gaat verandering in komen. Met name zelfstandigen, die nog te weinig omzet hebben, kunnen door deze lening hun bedrijf overeind houden.

Grensondernemers nog steeds geen Tozo-uitkering

ZZP Nederland heeft voortdurend aandacht gevraagd voor de positie van Nederlandse ondernemers, die in het buitenland (België, Duitsland) wonen en daardoor uitgesloten waren van de Tozo. Op dit moment komen zij in aanmerking voor alle onderdelen van het steunpakket 2.0, behalve de Tozo-uitkering. Zij kunnen zich melden bij de gemeente Maastricht. ZZP Nederland blijft bij de politiek aandringen op een rechtvaardige behandeling van deze Nederlandse ondernemers.

Deeltijdzelfstandigen

Het kabinet heeft besloten om voor werkenden, die buiten de boot vallen een aparte regeling te maken: de TOFA, Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten. Deze tegemoetkoming voor levensonderhoud geldt o.a. voor mensen, die geen gebruik kunnen maken van bestaande regelingen, zoals hybride werkenden, die voor de Tozo onder het urencriterium vallen. Ook deze regeling wordt nog verder uitgewerkt, wij houden je op de hoogte.

Arbeidsmarktdiscussie

Tijdens deze crisis is duidelijk geworden, dat er een groep zzp’ers is met een te laag verdienvermogen om een noodzakelijke bedrijfsreserve op te bouwen. ZZP Nederland heeft vorig jaar in het Manifest Moderne Arbeidsmarkt (pdf) gepleit voor verbetering van de positie van deze groep door loopbaanbegeleiding en meer perspectief op de arbeidsmarkt. Het kabinet wil in de komende periode werk maken van de discussie over een moderne arbeidsmarkt en stichting ZZP Nederland zal hier van harte aan meewerken.

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste ZZP Nieuws in Amsterdam.