Zelfstandig circulair ondernemen!?

We staan nog aan het begin, maar weten dat het eraan komt: een circulaire economie. Een geheel nieuw economisch systeem waarbij we grondstoffen en materialen eindeloos hergebruiken en nieuwe toepassingen en waarde geven. Circulair ondernemen gaat gepaard met nieuwe verdien- en businessmodellen, met sociaal ondernemen én met een andere vorm van ketensamenwerking. Wat kan/moet ik als zzp’er met circulair ondernemen?

Zelfstandige ondernemers zijn werkzaam in alle sectoren van de economie. Vroeg of laat zullen alle bedrijven, groot en klein, en organisaties (onderwijs, zorg, sport) de transitie naar circulariteit doormaken. Dus ook jij als zelfstandig ondernemer krijgt er vandaag of morgen mee te maken.

Transparant

Denk bijvoorbeeld aan de toenemende aandacht voor het tonen van je verantwoordelijkheid: welke dienst of product je als zzp’er ook levert, wees steeds transparant over de herkomst, de samenstelling etc. Zeker de duurzaamheid van je bedrijfsvoering en, als je iets produceert, het vermijden van de inzet van primaire grondstoffen zullen straks door opdrachtnemers getoetst worden.

Als zzp’er kun je je profileren als ‘maatschappelijk verantwoord ondernemer’ als je circulair onderneemt. Dat kan op je website, op je social media en bijvoorbeeld ook in de keuze voor door jouzelf gebruikte circulair geproduceerde producten, zoals je mobiele telefoon (Fairphone), kleding (Mud Jeans, Dutch Spirit), je kantoorinrichting (Gispen, Ahrend, Interface), enz.

Eigenaar blijven

In toenemende mate zien we de omslag van verkoop naar dienstverlening, waarbij de producent eigenaar blijft van het product. Philips is zo’n voorbeeld: het verhuurt voor een bepaalde periode armaturen en lampen aan een klant (denk aan Schiphol), de klant betaalt ‘per lux’. Dat vraagt om een ander productdesign en zeker ook om een andere bedrijfsvoering, waarbij het accent ligt op waardebehoud van de grondstoffen en materialen, en op meer service en minder op de klassieke sales.

Weet als zzp’er in disciplines als sales, marketing, crm, finance en design dat steeds meer bedrijven die omslag zullen maken naar een ander verdien- en businessmodel. Verdiep je er nu in, dan heb je straks een voorsprong.

Jij als onderdeel van een keten

Als een bedrijf zich wil voorstaan op circulaire producten, diensten en bedrijfsvoering, dan zal dit bedrijf ‘eisen’ stellen aan zijn leveranciers in de keten waarmee het bedrijf samenwerkt. Ook jij als zelfstandig ondernemer bent onderdeel van die keten.

Ga eens na aan wie jij, nu of straks, je diensten en producten graag wilt leveren. Bedrijven als Gispen of Auping, die zich voorstaan op circulair ondernemen, zullen waarschijnlijk de voorkeur uitspreken voor leveranciers en ‘interimmers’ die betrokken zijn bij en ook kennis hebben van circulair ondernemen.

Koplopers

Er zijn al vele koplopers die overtuigend aantonen dat circulair ondernemen werkt. Naast de reeds genoemde bedrijven vele nog onbekende merken. Weet dat alle gemeenten en provincies aan de slag gaan met de omslag naar circulair ondernemen, onder andere door een ‘circulair inkoopbeleid’. Ook hier zien we diverse koplopers die, net als genoemde bedrijven, al veel ervaring opdoen met andere productiewijzen, bedrijfsvoering, business modellen, nieuwe functies (denk ook aan programmamanagers Circulaire Economie) en ook samenwerking met leveranciers en ketenpartners.

Een geheel ander economisch systeem, want dat is de Circulaire Economie, vraagt ook van professionals tijdig de omslag te maken: wat is die nieuwe economie, wat heeft het voor gevolgen voor produceren, dienstverlening, samenwerking, functies, enzovoorts? De genoemde bedrijven tonen aan dat zij voorsprong hebben op hun concurrenten, wat betreft profiel op de arbeidsmarkt, marktpositie, ketensamenwerking en zeker ook omzet.

Ben jij binnenkort koploper in (zelfstandig) circulair ondernemen? Pak de voorsprong en profileer je als betrokken en deskundig op het vlak van circulair ondernemen

Meer weten

De term zegt het al – circulair ondernemen is…. ondernemen: marktverkenning, innovatie, nieuwe producten en diensten ontwikkelen, je onderscheiden.

Besef dat een nieuwe economie niet zal worden gestimuleerd door nieuwe subsidies, anders dan de bestaande innovatiefinanciering. Het gaat namelijk om de toenemende vraag, van consumenten en bedrijven, naar circulaire producten en diensten, en dat vraagt om creativiteit en ondernemerschap.

Dat geldt ook voor jou als zzp’er. Verdiep je tijdig in wat er komen gaat, wat circulair ondernemen betekent voor jouw functie en/of business. Zie bijvoorbeeld vakliteratuur over Circulaire Economie en relevante artikelen op internet. Op dit moment zijn er nog niet veel workshops of trainingen over circulair ondernemen speciaal voor zzp’ers, maar dat zal zeker veranderen.

Auteur

Dit artikel is geschreven door Bas Douma. Hij is mede initiatiefnemer van Start Circulair, een bedrijf dat organisaties stimuleert om aan de slag te gaan met circulair ondernemen.

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste ZZP Nieuws in Amsterdam.